Czynsz

Każdy lokator  czy użytkownik mieszkania, lokalu czy domu zobowiązany jest do regulacji czynszu. Nawet, jeśli kupimy mieszkanie na własność, to także zobowiązani jesteśmy odprowadzić czynsz. Jedynie właściciele domów odprowadzają  podatki za grunt i nieruchomość. Czynsz regulowany jest ustawowo, co oznacza, że gmina, spółdzielnia czy urząd miasta nie mogą naliczać go w dowolnej kwocie, jak i nie mogą podwyższać go według własnego uznania. Na czynsz składa się wiele czynników, takich jak lokalizująca, metraż, jak i stan budynku. Czynsz ustanawiają także prywatni właściciele, których ustawa nie dotyczy. To oznacza, że prywatny wynajemca może naliczyć czynsz w dowolnej kwocie, jak i ustanawiać podwyżki według własnego uznania. Wysokość czynszu musi być wpisana w umowie, jak i też musi być określona podstawa prawna podnoszenia kwoty głównej. Czynsz może stanowić kwotę główną, w której mieści się  między innymi wywóz śmieci, szambo, kanalizacja i zimna woda, jak i centralne ogrzewanie, a także odstępne, czyli opłata za możliwość użytkowania mieszkania

Dodaj komentarz